Oferta: Ogrzewanie

System dystrybucji gorącego powietrza (tzw. DGP) z kominka działa w oparciu o ciepłe powietrze ogrzane przez wkład kominkowy. Powietrze zasysane jest przez aparat nawiewny (turbinę kominkową) i rozprowadzane do poszczególnych pomieszczeń za pomocą systemu izolowanych kanałów zakończonych kratkami lub anemostatami. Odpowiednio dobrany aparat nawiewny pozwala nie tylko skutecznie rozprowadzić ciepłe powietrze po całym budynku ale również dzięki wbudowanemu bypassowi sterowanemu termostatem zabezpiecza przed napływem zbyt gorącego powietrza do nawiewników. Jeżeli układ dystrybucji gorącego powietrza wyposażymy w odpowiednią automatykę sterownik będzie automatycznie załączał turbinę i sterował obrotami wentylatora w zależności od wzrostu temperatury powietrza zasysanego z kominka.

 
W zakresie dystrybucji gorącego powietrza oferujemy Państwu kompleksowe usługi:
  • projektowe w zakresie instalacji dystrybucji gorącego powietrza (DGP),
  • montażu instalacji DGP,
  • serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
 
Przykładowy projekt instalacji dystrybucji gorącego powietrza z kominka (kliknij)