Oferta: Wentylacja

W zakresie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oferujemy Państwu kompleksowe usługi:

 • projektowe,
 • montażu instalacji wentylacyjnej i rekuperatorów,
 • serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
Projektowanie obejmuje sporządzanie dokumentacji w formie pisemnej i rysunkowej dla:
 • instalacji wentylacji mechanicznej,
 • instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • instalacji gruntowego wymiennika ciepła (GWC).
Wykonujemy zarówno projekty uproszczone (adaptacyjne) dla budynków już istniejących, które nie wymagają  złożenia
w urzędzie (uzyskania akceptacji w urzędzie) jak i pełne dokumentacje projektowe podbite przez osobę z uprawnieniami projektowymi niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
 
 
Przykładowy projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (kliknij)
 
 
Usługi montażowe obejmują wykonanie instalacji:
 • wentylacyjnych na kanałach typu Spiro (kanały stalowe ocynkowane), kanałach elastycznych typu Sonoduct (kanał izolowany termicznie z folii aluminiowo-poliestrowej) oraz kanałach z tworzywa PE-HD typu PE-FLEX,
 • DGP na kanałach typu Spiro (kanały stalowe ocynkowane) oraz kanałach elastycznych typu Sonoduct,
 • GWC glikolowego na przewodach z polietylenu (PE).
 

Kanał i kształtki spiro

Kanał flex

Kanał i kształtki peflex

wentylacja mechaniczna
Prezentacja wentylacji mechanicznej

 
 
Na wszystkie wykonane instalacje udzielamy gwarancji:
 • centrale wentylacyjne oraz inne urządzenia elektryczne – gwarancja producenta,
 • instalacja wentylacyjna - 6-letnia gwarancja wykonawcy.
 
Dla kompleksowej usługi (zakup instalacji wentylacyjnej lub rekuperatora razem z montażem)
osobom fizycznym oferujemy 8% stawkę VAT!!!
 
 
Usługi serwisowe obejmują pełny zakres czynności związanych z obsługą, konserwacją i naprawą oferowanych  i instalowanych przez naszą firmę produktów.
W okresie gwarancyjnym wszystkie naprawy wykonywane są bezpłatnie na koszt gwaranta (w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną).
W okresie pogwarancyjnym koszt serwisu i naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju usterki i zakresu prac.