Oferta: Automatyka

INTELIGENTNY DOM = BEZPIECZEŃSTWO I OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII

Oferujemy Państwu kompleksowe realizacje Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS - Building Management System) pozwalającego zoptymalizować zużycie energii poprzez scalenie całej infrastruktury technicznej budynku w jeden sterowany centralnie  system. 
 
Automatyka oparta o dowolnie programowalne sterowniki PLC umożliwia poprzez przyciski lub panele graficzne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją, roletami, systemem alarmowym, instalacjami audio/video oraz innymi urządzeniami w danym budynku. 
Każdy układ sterowania jest programowany według wytycznych inwestora co pozwala zoptymalizować cały system pod indywidualne wymogi użytkownika. Panele sterujące dzięki wbudowanym wewnętrznym serwerom VNC mogą być sterowane zdalnie (poprzez lokalną sieć WiFi lub internet) przy pomocy komputera, tabletu lub smartfona.
 
Przykładowe funkcje realizowane przez instalacje BMS:
  • integracja wszystkich instalacji technicznych tak aby współpracowały one ze sobą minimalizując zużycie energii (eliminacja wzajemnie wykluczających się procesów np. jednoczesne grzanie i chłodzenie),
  • bieżące monitorowanie zużycia energii, którego celem jest optymalizacja programu sterowania (dzięki indywidualnemu programowaniu każdego sterownika istnieje możliwość zmiany algorytmów sterowania w dowolnym momencie),
  • sterowanie temperaturą niezależnie dla każdego pomieszczenia,
  • automatyczne zamykanie okien dachowych gdy zaczyna padać deszcz,
  • automatyczne obniżenie temperatury ogrzewania podczas nieobecności użytkowników,
  • wyłączanie jednym przyciskiem wszystkich świateł i zasilania gniazdek dla odbiorników stand-by oraz aktywacja zewnętrznego alarmu,
  • automatyczne włączanie/wyłączanie świateł w pomieszczeniach gospodarczych,
  • symulowanie obecności domowników podczas pobytu na wakacjach,
  • informowanie użytkownika (poprzez wiadomość sms lub e-mail) o uruchomieniu alarmu lub aktywacji wewnętrznej procedury awaryjnej.